Hades Kraśnik
Brak obrazka
organizacja pogrzebów Kraśnik
Zasiłek pogrzebowy

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi dokładnie 4000 zł

Biuro Usług Pogrzebowych HADES oferuje możliwość rozliczeń bezgotówkowych w ramach zasiłku pogrzebowego (w przypadku, gdy koszt pogrzebu jest niższy niż zasiłek pogrzebowy zwracamy powyższą kwotę najpóźniej do dnia pogrzebu). W takim wypadku nie muszą Państwo wypełniać dokumentów i składać je w ZUS, wszystko odbywa się w naszym biurze. Ponadto, nie muszą Państwo oczekiwać na wypłatę zasiłku (na stronie ZUS czytamy: Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu, o ile osoba zmarła lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu była objęta świadczeniami rentowymi.

W przypadku osób będących w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej zasiłek pogrzebowy przysługuje w pełni. Jeśli pokrywającym koszty pogrzebu była osoba z poza pierwszej linii pokrewieństwa wtedy zasiłek pogrzebowy przysługuje do kwoty poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Szerszych informacji dot. zasiłku pogrzebowego i zmian odnośnie jego przyznawania po 1 marca 2015 roku udzielamy w naszym biurze.

 

Słowniczek

Karta zgonu - dokument stwierdzający zgon, niezbędny do odebrania ciała przez zakład pogrzebowy. Składa się z dwóch części, jednej do wyrobienia aktów zgonu, drugiej dla administracji cmentarza.

Akt zgonu - dokument wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od 1 stycznia 2015 roku wydawany jest bezpłatnie tylko jeden egzemplarz aktu zgonu. Potrzebny jest do odebrania ciała ze szpitala, odebrania zasiłku pogrzebowego, a także do załatwienia formalności w zarządach cmentarzy.

Zasiłek pogrzebowy - świadczenie pieniężne przysługujące w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł.